สนามข่าว 7 สี

ประยุทธ์ ออกแถลงการณ์ งัดกฎหมายทุกฉบับคุมเข้มชุมนุม ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

หลังจากที่มีการนัดชุมนุมกันหลายครั้งในหลายพื้นที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อให้เกิดความสงบสุขและไม่กระทบสิทธิเสรีภาพบุคคลอื่น จึงจะใช้กฎหมายทุกฉบับในทุกมาตราดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด

นายกรัฐมนตรี ได้ออกแถลงการณ์ หลังพบว่าการชุมนุมมีแนวโน้มนำไปสู่ความขัดแย้ง ดังนั้นเพื่อความสงบสุข รัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงจะเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมที่ฝ่าฝืน เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศและสอดคล้องกับหลักสากล

ส่วนการร้องขอของสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทย ร้องขอให้ผู้สื่อข่าวมีและใช้เสื้อเกราะ เพื่อความปลอดภัยในการทำข่าวการชุมนุม โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยัน จากการประเมินการข่าวฝ่ายความมั่นคง ยังไม่มีความจำเป็น เพราะในทุกพื้นที่การชุมนุมจะมีการคัดกรองและเฝ้าระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด เสื้อเกราะ เป็นยุทธภัณฑ์ควบคุม ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 กำหนดให้ส่วนราชการที่มีภารกิจในการป้องกัน ปราบปราม และเสี่ยงภัยใช้ และไม่อนุญาตให้บุคลลทั่วไปมีไว้ในครอบครอง