เช้าข่าว 7 สี

วันหยุดยาววันแรกประชาชนเดินทางแล้วกว่า 5 ล้านคน

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ภาพรวมการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะไป 2.55 ล้านคนต่อเที่ยว ต่ำกว่าประมาณการ 1.12% มีปริมาณการจราจรเดินทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ 2.96 ล้านคัน สูงกว่าประมาณการ 39.76% ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล 2.74 ล้านคัน โดยระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ การจราจรมีความคล่องตัว สรุปได้ว่ายังไม่พบปัญหา    

ด้านบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สรุปปริมาณเที่ยวบินที่ให้บริการเดือนตุลาคม ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น  3.9% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน โดยสนามบินเชียงใหม่ เป็นสนามบินภูมิภาค ที่มีปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด จากการที่รัฐบาลได้เปิดให้สายการบินต่างชาติ 10 สายการบิน เริ่มทยอยเปิดให้บริการเที่ยวบินเข้ามายังประเทศไทยโดยปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น อาทิ เที่ยวบินระหว่างประเทศ 4,541 เที่ยวบิน, เที่ยวบินภายในประเทศ 19,862 เที่ยวบิน ซึ่งการเดินทางส่วนใหญ่ เป็นการเดินทางภายในประเทศ โดยส่วนสายการบินที่ทำการบินสูงสุดยังคงเป็นสายการบินไทยแอร์เอเชีย ตามมาด้วยนกแอร์ และไทยเวียตเจ็ท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง