เช้าข่าว 7 สี

ฟาร์มผสมผสาน แหล่งขยายพันธุ์สัตว์ จ.กาฬสินธุ์

เป็นภาพมุมสูง ของฐิตาฟาร์ม ซึ่งตั้งอยู่ บ้านโนนศาลา ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนโฉมจากทุ่งดอกทานตะวัน เป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ปัจจุบันกลายเป็นโรงเรือนปูนา ที่เลี้ยงไว้หลายบ่อ โรงเรือนเลี้ยงไก่บ้าน ไก่ไข่ ไก่งวง โคเนื้อ แพะ ที่จะมีการปล่อยออกมาให้หากินร่วมกัน ทั้งเป็นการปรับเปลี่ยนให้ทันสภาวะเศรษฐกิจของโลก

ซึ่งจากประสบการณ์การทำฟาร์มมาประมาณ 1 ปี ทำให้เจ้าของฟาร์มทราบว่า สัตว์แต่ละชนิดมีความยากง่ายในการเลี้ยงที่แตกต่างกัน วิธีการรักษาและป้องกันเวลาสัตว์เกิดโรคได้ เช่น การเลี้ยงแพะ เพียงแค่ต้องสังเกตด้วยตาก็จะรู้ว่าแพะตัวนี้ป่วยเป็นโรคอะไรมา และต้องใช้ยาชนิดไหนรักษา ต้องฉีดยาเข้าจุดไหนถึงจะถูกวิธี และสำหรับแพะช่วงนี้ ตลาดกำลังเปิดกว้าง ทั้งตลาดทางภาคใต้ และตลาดอาเซียน ที่มีความต้องการรับซื้อแพะเป็นจำนวนมาก ซึ่งราคาอยู่ที่ กิโลกรัมละ 150 บาท สำหรับเกษตรกรที่สนใจ ก็สามารถเข้าไปชมวิธีการเลี้ยงของฐิตาฟาร์มได้ สามารถเลือกได้เลยว่าตัวเองเหมาะสมและสนใจอย่างเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจประเภทไหน โดยทางฟาร์มจะมีการสอนวิธีการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทและยังรับซื้อคืนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง