เช้าข่าว 7 สี

ปลากะพงเค็ม 3 น้ำ เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ จ.สงขลา

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แต่ประสบปัญหาขาดทุน จึงหันมาเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังในทะเลสาบสงขลาแทน แต่ยังเจอปัญหาน้ำเสียทำให้ปลาตาย ประกอบกับมีการนำเข้าปลากะพงจากประเทศมาเลเซีย ทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ราคาตกต่ำ และขายไม่ได้

ชาวบ้านจึงมีแนวคิดนำปลากะพงมาแปรรูป โดยรับซื้อปลากะพงจากสมาชิกในกลุ่ม ราคากิโลกรัมละ 110 บาท มาแปรรูปทำปลากะพงเค็ม 3 น้ำ โดยใช้ปลากะพงสดที่จับขึ้นมาจากกระชังในทะเลสาบสงขลา น้ำหนักประมาณตัวละ 2 กิโลกรัม นำมาขอดเกล็ดเอาไส้และพุงออกจากท้องปลาให้หมด แล้วล้างด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด

จากนั้นนำเกลือผงยัดใส่ในท้องปลา นำไปหมักในกล่องโฟมปิดฝาให้มิดชิดทิ้งไว้ 3 วัน แล้วนำปลาออกมาจากกล่องโฟมล้างน้ำให้สะอาด ก่อนที่จะนำไปตากในตู้ป้องกันแมลงวัน ประมาณ 20 วัน เมื่อตัวปลาแห้งสนิทก็ใส่ถุงพลาสติกบรรจุใส่กล่องส่งขายราคาตัวละ 1,000 บาท ซึ่งแต่ละเดือนจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท

สำหรับทะเลสาบสงขลา มี 3 น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย น้ำเค็ม จึงทำให้เนื้อปลากะพงเค็ม 3 น้ำทะเลสาบสงขลา มีความอร่อยแตกต่างจากที่อื่น ที่สำคัญทำด้วยกระบวนการพิถีพิถัน สะอาด ปลอดสารพิษ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เค็ม มัน พอดี นอกจากจะนำไปทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆ หรือรับประทานคู่กับแกงส้มแล้ว ยังนำไปผัดกับผัก เช่น ผักคะน้า ถั่วงอก ก็เอร็ดอร่อย หรอยอย่างแรง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง