ข่าวดึก 7HD

เริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สัปดาห์หน้า

หลังที่ประชุมรัฐสภา ลงมติผ่านร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 ที่เสนอโดยฝ่ายค้าน และฉบับที่ 2 ที่เสนอโดยรัฐบาลแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่ต้องจับตา คือ การทำหน้าที่ของกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่จะต้องวางกรอบของกฎหมายให้เป็นที่ยอมรับ และช่วยลดความร้อนแรงทางการเมืองให้ได้

ขั้นตอนสำคัญจากนี้ คือการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ที่มีกรอบเวลา 45 วันในการดำเนินการ เพื่อพิจารณาเนื้อหาของกฎหมาย จัดทำเป็นรายงานต่อรัฐสภา เพื่อลงมติในวาระ 2 และ 3 ต่อไป

สำหรับสัดส่วนของกรรมาธิการ แบ่งเป็น สว. 15 คน และ สส. 30 คน จะใช้เวลาในการแปรญัตติ 15 วัน โดยได้นัดประชุมนัดแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งมีรายงานว่า ที่ประชุมจะเลือก นายวิรัช รัตนเศรษฐ กรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน

ส่วนแนวทางการพิจารณาของกรรมาธิการ จะยึดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลัก ที่มีสาระสำคัญในการเสนอแก้ไข มาตรา 256 เปิดทางตั้ง สสร.จำนวน 200 คน ซึ่งรายละเอียดการตั้ง สสร.นั้น จะมีความคล้ายคลึงกับร่างของฝ่ายค้านอยู่บ้าง แตกต่างตรงที่ฝ่ายค้านเสนอให้สสร.มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด 

ขณะที่เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ได้ขอให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต้องไม่ลดทอนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และมุ่งเน้นทำเพื่อส่วนรวม โดยไม่เกรงใจบุคคลใดเนื่องจาก การคอร์รัปชันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในทุกองค์กรของรัฐ ดังนั้นหากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องใช้โอกาสนี้พัฒนามาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และ สร้างการเมืองที่ใสสะอาด และสร้างสังคมที่เอื้อให้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดคอร์รัปชันลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง