เช้าข่าว 7 สี

แชร์กัน เช้าข่าว 7 สี : เกือบไปแล้ว เดินทางช่วงนี้ต้องระวัง

ใครเดินทางช่วงนี้ แล้วต้องใช้เส้นทางถนนสวนเลน ดูเหตุการณ์เป็นอุทาหรณ์…

ขอบคุณภาพ Facebook : เฮียขับรถ