เช้าข่าว 7 สี

เปิดไทม์ไลน์เกือบ 2 ปี มี รธน.ใหม่

โดยสัดส่วนของกรรมาธิการ แบ่งเป็น สว. 15 คน และ สส.30 คน โดยได้นัดประชุมนัดแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งมีรายงานว่า ที่ประชุมจะเลือก นายวิรัช รัตนเศรษฐ กรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน ซึ่งจะเป็นการทำงานภายใต้กรอบระยะเวลา 45 วัน ที่เริ่มนับหนึ่งทันที หลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภา ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 2 ฉบับ และนำเนื้อหาจากทั้ง 2 ร่าง หรือจากส่วนอื่นที่มีความจำเป็น และเป็นประโยชน์ จัดทำเป็นรายงานต่อรัฐสภา ลงมติในวาระ 2 และ 3 ซึ่งจะครบกำหนด ในวันที่ 1 มกราคม 2564 จากนั้น จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำประชามติ ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน แต่ระหว่างนั้น หากมีสมาชิกรัฐสภา ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ก็จะทำให้กรอบเวลาล่าช้าไปอีก 1 เดือน ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จะมีผลบังคับใช้

ส่วนแนวทางการพิจารณาของกรรมาธิการ จะยึดร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นหลัก ที่มีสาระสำคัญในการเสนอแก้ไข มาตรา 256 เปิดทางตั้ง สสร.จำนวน 200 คน ภายในเวลา 90 วัน ซึ่งรายละเอียดการตั้ง สสร.นั้น จะมีความคล้ายคลึงกับร่างของฝ่ายค้านอยู่บ้าง แตกต่างตรงที่ฝ่ายค้านเสนอให้ สสร. มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด และแนวทางการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ของ สสร. เลือกแนวทางที่เร็วที่สุด ก็จะได้รัฐธรรมนูญใหม่ราวเดือน กรกฎาคม 2565 หรืออย่างช้าที่สุด ช่วงเดือนกันยายน 2565 แต่ก็ยังไม่ได้ใช้ ต้องรอให้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณาก่อน ถ้าจะนับเวลาแล้ว กว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างโดย สสร. มีผลบังคับใช้ก็เกือบ 2 ปีกันเลยทีเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง