เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 20 พฤศจิกายน 2563

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 20 พฤศจิกายน 2563

ในช่วงวันที่ 21 – 24 พ.ย. ขอให้เกษตรกรบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย สำหรับภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมไว้ด้วย...