ข่าวดึก 7HD

ทบ.เปิดพื้นที่ตากข้าว

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบหมายให้หน่วยทหารทั่วประเทศเปิดพื้นที่ชั่วคราวให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาตากได้ และให้หน่วยทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือมีโรงสีข้าวรับซื้อข้าวเปลือกมาสีข้าวในโรงสีข้าวของหน่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ทันต่อความเดือดร้อนในขณะนี้

และที่ผ่านมากองทัพบกได้ส่งทหารเข้าช่วยเกษตรกรลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวในนาที่ถูกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ และหวังว่าการเปิดให้ใช้พื้นที่ค่ายทหารตากข้าวเปลือก จะช่วยรักษาคุณภาพของผลผลิต ทำให้ชาวนาสามารถนำไปจำหน่ายได้ในราคาดี เกษตกรมีรายได้ อันจะส่งผลดีต่อภาคเศรษฐกิจชุมชนและภาพรวมของประเทศได้ในช่วงนี้ โดยเกษตรกรสามารถติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ในค่ายทหารได้โดยตรงกับหน่วยทหารในแต่ละจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง