ข่าวดึก 7HD

เฟส 2 ชงปลูกกัญชาในครัวเรือน

เป็นเวลากว่า 1 ปี ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเสริม พัฒนาการปลูก และสกัดน้ำมันกัญชา จนสามารถนำมาใช้งานดูแลผู้ป่วยได้แล้ว ตามสถานพยาบาลกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ส่วนการดำเนินงานจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมแนวทางการปลูกกัญชา 6 ต้นต่อครัวเรือน เพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรค และพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจชุมชนครบวงจร


ซึ่งแผนดำเนินการทาง นายแพทย์กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาลัย จังหวัดบุรีรัมย์ นำร่องปลูกกัญชาแบบโรงเรือน จำนวน 6 ต้น เพื่อเป็นการทดลอง และศึกษาการปลูกกัญชาให้ได้ผลดีในครัวเรือน เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลที่ผ่านการรับรอง จากนั้นถึงจะมีการขับเคลื่อนองค์ความรู้ การปลูกกัญชาในโรงเรือนไปยังวิสาหกิจชุมชน

สำหรับแผนดังกล่าวต้องการส่งเสริมรายได้ในระดับครัวเรือน และต่อยอดไปสู่ระดับประเทศ ซึ่งจะเตรียมเสนอรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ให้เป็นผู้พิจารณา เพื่อเดินหน้าต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง