ห้องข่าวภาคเที่ยง

ก.คลังเร่งอุดช่องโหว่ คนละครึ่ง เจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมการใช้สิทธิ

นายพรชัย ฐีระเวช รองโฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำทีมงานทั้งกระทรวงการคลัง และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ติดตามทุกพฤติกรรมการใช้สิทธิในโครงการ "คนละครึ่ง"

โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้งานที่ผิดเงื่อนไข โดยเจ้าหน้าที่ได้ปิดแอปพลิเคชัน หรือตัดสิทธิผู้ใช้งาน และร้านค้าที่กระทำผิดไปแล้วเป็นจำนวนมาก และกำลังทยอยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมอธิบาย การทำงานของระบบประมวลผลโครงการซึ่งจะจับผิดพฤติกรรมการใช้งานจากแอปพลิเคชันเป็นหลัก เช่น กรณีผู้รับสิทธิเอาสิทธิการใช้จ่ายไปขายให้ร้านค้าวันละ 150 บาท ลักษณะนี้การใช้งานจะมีความถี่ที่ผิดปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล หากผิดปกติจริง จะตัดสิทธิทันที ทั้งร้านค้า และผู้ได้รับสิทธิ สรุปได้ว่าทุกๆ ช่องโหว่ กระทรวงการคลังรับทราบหมด และกำลังเร่งปิดทุกช่องโหว่

ส่วนคำถามที่สอบถามกันเยอะ กรณีลงทะเบียนไปแล้วแต่ใช้สิทธิไม่ทัน ผู้ถูกตัดสิทธิยังไม่สามารถร่วมโครงการ "คนละครึ่ง" ในรอบเก็บตกได้ โดยข้อมูลเหล่านี้เจ้าหน้าที่จะเก็บไว้ประเมินผลในการพิจารณาแนวทาง และกำหนดเงื่อนไขในเฟส 2 ที่จะเริ่มในปีหน้า

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ สำรวจการจำหน่ายสินค้าย่านชุมชน ตลาดน้ำ และแหล่งท่องเที่ยว หวั่นผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง พร้อมติดตามปัญหาการค้าขาย กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดชุมชน เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานราก

ทั้งนี้หากพบผู้ค้ารายใด ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน กรมการค้าภายใน สายด่วน 1569 ผู้กระทำผิด มีโทษสูงสุดจำคุก 7 ปี ปรับ 140,000 บาท