ห้องข่าวภาคเที่ยง

ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4 คน

ศูนย์โควิด-19 รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 คน เดินทางมาจากเยอรมนี 1 คน ญี่ปุ่น 1 คน และสาธารณรัฐเช็ก 2 คน ทั้งหมดเข้ากักตัวที่ State Quarantine แล้ว

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,892 คน หายป่วยเพิ่ม 3 คน รวมหายป่วยแล้ว 3,745 คน และยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 87 คน