เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ส่องเงื่อนไขเบื้องต้น โครงการรถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน

ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (18 พ.ย.63) นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ ศบศ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาว ชุดที่ 2 แบ่งเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน หนึ่งในนั้นเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยานพาหนะไฟฟ้าเพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองสะอาด กับโครงการรถแลกแจกแถม หรือ รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน

โดยการนำรถเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป มาเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมมาตรการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นการบริหารจัดการซากยานยนต์ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 ด้วย

กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากยานยนต์เพื่อศึกษา ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางมาตรการจัดการซากยานยนต์ภายในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ ตามแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการซากยานยนต์อย่างเป็นระบบ

โดยมีการเปิดเผยเงื่อนไขเบื้องต้นของโครงการ “รถเก่าแลกรถใหม่” 4 ข้อด้วยกัน คือ ประชาชนที่นำรถเก่ามากำจัด จะได้รับส่วนลดภาษีไม่เกิน 100,000 บาท ได้คูปองส่วนลดในการซื้อรถยนต์ใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากค่ายรถยนต์ รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนนำรถยนต์เก่า ที่มีอายุการใช้งาน 15 ปีขึ้นไป มาแลกสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล รวมทั้งยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน