สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

เปิดเงื่อนไข รถเก่าแลกรถใหม่ รับส่วนลด 100,000 บาท

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ยืนยันที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ ศบศ. เห็นชอบในหลักการข้อเสนอโครงการบริหารเศรษฐกิจระยะปานกลางและระยะยาว ชุดที่ 2 ซึ่ง 1 ในนั้นคือ "โครงการรถแลกแจกแถม" หรือ "รถเก่าแลกรถใหม่ 100,000 คัน"

โดยเงื่อนไข คือ ต้องนำรถเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป มาแลกซื้อยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการ เมื่อนำรถเก่ามาส่งกำจัดจะได้รับส่วนลดภาษีไม่เกิน 100,000 บาท, คูปองส่วนลดในการซื้อรถยนต์ใหม่ที่จะได้รับการสนับสนุนจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน รวมถึงรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนนำรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นำมาแลกสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากรัฐบาลได้อีก

สำหรับซากรถเก่าที่นำมาคืน กระทรวงอุตสาหกรรมมีการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการซากยานยนต์ เพื่อนำซากบางส่วนกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ได้ และกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งโรงงานรีไซเคิลยานยนต์ และส่งเสริมการลงทุนกิจการโรงงานรีไซเคิลซากรถ และแบตเตอรี่

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในไทยอีกด้วย เบื้องต้นคาดว่าน่าเริ่มเห็นความชัดเจนได้ในเร็วๆ นี้