สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

เร่งช่วยเหลือ SMEs ลดต้นทุนเพิ่มยอดขาย

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยผลสำเร็จของโครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ระบบการผลิตดิจิทัลด้วยจรวดสามลูก โดยระบุว่าปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการประมาณ 80 ราย ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 3 ด้าน เสมือนจรวด 3 ลูก ได้แก่ ช่วยลดของเสียในขั้นตอนการผลิตได้คิดเป็นมูลค่า 1,700,000 บาท ลดต้นทุนด้านแรงงานและเครื่องจักรได้ 23 ล้านบาท และเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการได้ 349 ล้านบาท ส่งผลให้ตลอดการจัดโครงการ 3 ปี ช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วกว่า 700 ราย

สำหรับโครงการนี้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการจากทั่วประเทศให้เข้ามาปรึกษากับบุคลากรทางการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะออกแบบให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละราย

เช่น บริษัท ผลิตพาเลทไม้ ลังไม้ ใช้เซ็นเซอร์แบบนับจำนวนและตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร ทำให้สามารถบริหารจัดการอัตราว่างเครื่องจักรและคนได้ลงตัว ลดกำลังคนในบางขั้นตอนได้ ซึ่งภาพรวมในปีที่ผ่านมาระบบดังกล่าวช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ 6% ยอดขายเพิ่มขึ้น 11%

เช่นเดียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต build-in เฟอร์นิเจอร์ จากเดิมที่ต้องใช้แรงงาน 3 คน ลดเหลือ 2 คน โดยนำคนที่ว่างงานไปปฏิบัติหน้าที่อื่นแทน ใช้เวลาเท่าเดิมแต่ผลิตสินค้าได้เยอะขึ้น ทั้งนี้โครงการช่วยออกแบบเซนเซอร์และติดตั้ง ส่วนเครื่องจักร ผู้ประกอบการแต่ละรายจะลงทุนจัดหาเอง ซึ่งรายใดมีความพร้อมสามารถเริ่มได้ทันที