สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

โครงการ ฟาร์มสามารถ คนสามารถ สร้างอาชีพ รายได้ที่มั่นคงให้กับคนพิการ

“ฟาร์มสามารถ คนสามารถ” โครงการส่งเสริมศักยภาพ สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับคนพิการ สมาคมคนพิการ จังหวัดปทุมธานี ด้วยการปลูกผักสลัดขาย โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนักศึกษาจะลงพื้นที่ออกแบบแปลงผักให้เอื้ออำนวยต่อการทำงานของคนพิการ, ระดมความคิดวางแผนวิธีจำหน่ายผลผลิตและคิดวิธีทำการตลาด

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ คือ นักศึกษาได้ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติ ทำงานจริง ขณะที่คนพิการได้แสดงศักยภาพ มีช่องทางสร้างอาชีพและรายได้ที่มากขึ้น