สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

รายงานพิเศษ : ลงนามจัดสร้างต้นแบบเรืออเนกประสงค์แก้ปัญหาทางทะเล

ปี 2562 มีผลสำรวจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI จัดอันดับให้ไทย อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่ทิ้งขยะทางทะเลมากที่สุด พบขยะพลาสติก ขวดน้ำ เชือก โฟม เต็มท้องทะเล เป็นปัญหาต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ เสี่ยงอายุสั้นหรือล้มตาย กลายเป็นปัญหาที่ต้องจับมือแก้ไขไปด้วยกัน

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน เตรียมพัฒนาและจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเล พร้อมลงพื้นที่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำรวจทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางน้ำ จัดการปัญหาขยะลงทะเลให้หมดไป เพื่อคงไว้ธรรมชาติที่สวยงาม

อีกความสามารถของเรืออเนกประสงค์ลำนี้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจที่สำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ สนับสนุนภารกิจหลักสูตรต่างๆ เช่น นักทำลายใต้น้ำจู่โจม ปฏิบัติงานใต้น้ำและลาดตระเวน เป็นต้น

นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนาจัดสร้างต้นแบบอุตสาหกรรมเรืออเนกประสงค์เพื่อความมั่นคงทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายในการสนับสนุนภารกิจของกองเรือยุทธการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงต่อยอดองค์ความรู้ในการวิจัยและพัฒนาต้นแบบไปจนถึงขั้นการผลิตและส่งเสริมสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ต่อไป