สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ความผิดกลุ่มผู้ชุมนุม ตาม พ.ร.บ.ความสะอาดฯ

จากการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ และหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาแล้วมีการพ่นสีเขียนข้อความไว้ตามกำแพง ถนน เสาต่อหม้อรถไฟฟ้า ซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และแม้ว่าทางกรุงเทพมหานคร จะไม่ดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับกลุ่มผู้ชุมนุม และขอความร่วมมือผู้ชุมนุม ครั้งต่อไปอย่าทำแบบนี้อีก เพราะถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ถึงแม้ว่าจะมีโทษไม่หนักมากแต่ก็ไม่ควรทำอะไรที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศได้รับความเสียหายด้วย

สำหรับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนี้ กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน ห้ามไม่ให้ผู้ใดขูด  กะเทาะ ขีด เขียน พ่นสี ข้อความ ภาพ หรือรูปรอย ใดใด ที่กำแพงที่ติดกับถนน หรือบนถนนที่มีต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนน ในที่สาธารณะ โดยมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ห้ามกระทำการใดก็ตามที่ทำให้ทางเท้า ชำรุด เสียหาย ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษปรับ 5,000 บาท ขณะเดียวกันยังห้ามไม่ให้มีการปรุงอาหารบนถนนหรือสถานที่สาธารณะด้วย ซึ่งก็มีโทษปรับ 2,000 บาท นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่สาธารณะดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย

ส่วนการพ่นสี เขียนข้อความ หยาบคายบนป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งความดำเนินคดีไว้แล้วและอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหาย