ข่าวเด็ด 7 สี

ขอบคุณคนไทยช่วยทำความสะอาดพื้นที่ชุมนุม

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอบคุณอาสาสมัครและประชาชนทั่วไปที่ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ ทาสีทับข้อความที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเกิดการชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์ และหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา หลังจากนี้รัฐบาลหวังว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย และเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและ ประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ภายใต้พื้นฐานบรรยากาศความรัก ความสามัคคีปรองดองในชาติ  รัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะทำทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของประเทศต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง