ข่าวดึก 7HD

การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27

วันนี้มีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 ซึ่งมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพ เป็นการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยไทยเน้นผลักดันระบบการค้าพหุภาคี การส่งเสริมธุรกิจ SME การเสริมสร้างความรู้และทักษะแรงงานในภาคบริการ สตรีและเยาวชน ให้สอดรับกับยุคปกติใหม่ และการทำธุรกิจทางดิจิทัลและส่งเสริมให้สมาชิกเอเปคเข้าถึงยาและวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นธรรม และมีราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้

โดยที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ผู้นำในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวต่อนานาชาติครั้งแรกหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา สิ้นสุดลง

ขณะเดียวกันมีการประกาศรับรองปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นปฏิญญาผู้นำว่าด้วยวิสัยทัศน์เอเปคภายหลังปี ค.ศ. 2020 เพื่อใช้เป็นแนวทางกำกับความร่วมมือของเอเปคในระยะ 20 ปีต่อไป โดยประเทศนิวซีแลนด์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเปคครั้งต่อไป

ความเคลื่อนไหว หลังจากนายกรัฐมนตรีออกแถลงการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง