ข่าวดึก 7HD

24 พ.ย. ประชุมสรรหากรรมการสมานฉันท์

ความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ เริ่มเป็นรูปร่างหลังจาก นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เดินสายขอคำชี้แนะจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งล่าสุดเตรียมเชิญวิป 3 ฝ่าย ทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน และสว. ร่วมประชุมสรรหากรรมการสมานฉันท์ 19 คน ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายนนี้ ทางสภาจะประสานไปยังบุคคล 7 ฝ่าย และให้สถาบันพระปกเกล้า ประสานผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่มีนักการเมือง แต่อาจเป็นอดีตบุคคลในวงการการเมือง และไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง