ข่าวดึก 7HD

1 ม.ค.64 ขึ้นค่าโดยสาร MRT 1 บาท

รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ทั้งหมด 38 สถานี ระยะทางรวม 48 กิโลเมตร จะปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น 1 บาท แต่เพดานค่าโดยสารสูงสุด ในกรณีเดินทาง 12 สถานี ขึ้นไปอยู่ที่ 42 บาทเท่าเดิม เริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม 2564

สำหรับการคิดราคาค่ารถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีผลระหว่างการเดินทาง ได้แก่ เดินทาง 1 สถานี จาก 16 บาท ขึ้นเป็น 17 บาท, เดินทาง 4 สถานี เพิ่มจาก 23 บาท เป็น 24 บาท, เดินทาง 7 สถานี เพิ่มจาก 30 บาท เป็น 31 บาท และเดินทาง 10 สถานี จาก 37 บาท เป็น 38 บาท

ทั้งนี้การปรับขึ้นค่าโดยสารเป็นการปรับขึ้นตามสัญญาสัมปทาน ทุกๆ 24 เดือน หรือ 2 ปี โดยคำนวณอัตราค่าโดยสารใหม่บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งตามปกติจะต้องเริ่มปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา แต่เพื่อเป็นการเยียวยาและแบ่งเบาภาระประชาชนในช่วงการระบาดขอโรคโควิด-19 จึงสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม คงอัตราค่าโดยสารไว้เท่ากับอัตราเดิม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และจะใช้ค่าโดยสารใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง