ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เวลา 18.14 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีราษฎรจำนวนมาก และช้างจำนวน 10 เชือก จากวังช้างอยุธยา แลเพนียด มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล เมื่อพระสงฆ์ถวายศีลจบ ทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 2 อาคารเชื่อมต่อกัน ขนาด 8 บัลลังก์ ก่อสร้างบนที่ราชพัสดุเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีมีอุปการคุณแก่ศาลแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 120 ราย

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2500 เดิมใช้อาคารร่วมกับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ถนนอู่ทอง ข้างพระราชวังจันทร์เกษม จนในปี 2521 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ย้ายไปเปิดที่ทำการอาคารหลังใหม่ ที่ถนนโรจนะ แล้วได้ส่งมอบอาคารหลังเดิมให้กับศาลแรงงานภาค 1 สาขาพระนครศรีอยุธยา ใช้เป็นที่ทำการศาลแทน ผนวกกับปี 2517 ต่อเนื่องจนถึงปี 2530 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงฯ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จนมาถึงปี 2532 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงฯ อีกครั้ง ส่งผลให้ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มีเขตอำนาจครอบคลุมทุกอำเภอ รวม 16 อำเภอ ปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ต่อมาวันที่ 20 มกราคม 2557 ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา จึงได้ย้ายมายังที่ทำการใหม่แห่งนี้

สำหรับเขตอำนาจศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ตลอดท้องที่ 16 อำเภอ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และคดีแพ่ง ซึ่งราคาทรัพย์สินข้อพิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด