ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหล่อพระเกศ และทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิษก พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ

เวลา 14.15 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้น ทรงหล่อพระเกศ "พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานแผ่นทอง นาก เงิน สำหรับร่วมพิธีในวันนี้ "พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" มีพุทธลักษณะแบบพระไภษัชยคุรุ พระพุทธเจ้าแห่งการรักษาโรคภัย ศิลปะไทใหญ่ของรัฐฉาน ขนาดหน้าตัก 65 นิ้ว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามพระพระพุทธรูป เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

โอกาสนี้ ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก "พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ" ซึ่งจัดสร้างขนาดหน้าตัก 16 นิ้ว และ 9 นิ้ว รวมทั้งจัดทำชุดเหรียญพระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาน ชนิดทองคำ เงิน และทองแดง ด้านหลังมีอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ล้อมรอบด้วยข้อความ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบูชา รายได้จากการจัดสร้างจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และสนับสนุนกิจการต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนกองทุนมหิดลรวมไทยต้านภัย COVID-19

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด