ข่าวในพระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ เพื่อฟันที่คุณรัก

ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขภาพ เป็นหลักสูตรให้นักศึกษาทันตแพทย์มีจริยธรรม คุณธรรม และจิตสำนึกในการทำงานเพื่อชุมชน ตลอดจนหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย โอกาสนี้ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝัง รณรงค์ให้ผู้ปกครองและเยาวชนเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก พร้อมมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน

ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, กิจกรรมสอยดาวเพื่อการกุศล หารายได้สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย, นิทรรศการทันตสุขภาพในหัวข้อ "ทันตกรรม New Normal" และ "ทันตกรรม Digital" รวมถึงบริการตรวจและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด