สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

เดินหน้ารณรงค์ลดขยะพลาสติก

การที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนกลับมาใช้ภาชนะไม่ว่าจะเป็นกล่องพลาสติก ถาดโฟมหรือถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อสุขอนามัย จนทำให้การรณรงค์ เพื่อลดขยะพลาสติกในประเทศชะลอตัวไปชั่วคราว แต่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังคงเดินหน้ารณรงค์อย่างต่อเนื่องตามโครงการจริงใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ยกระดับชุมชนสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการเปิดตลาดจริงใจมาร์เก็ต โดยเน้นตลาดชุมชนหรือตลาดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ ดังเช่น ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยตลาดที่เข้าร่วมโครงการเน้นให้ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าและนักท่องเที่ยว พกถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก รวมถึงการรณรงค์ให้พ่อค้าแม่ค้าใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยกระทรวงฯ มีเป้าหมายที่จะลดขยะพลาสติก โดยเฉพาะถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้ได้อย่างน้อย 10,000 ล้านใบต่อปี รวมไปถึงการลดและเลิกใช้พลาสติกอีกอย่างน้อย 7 ชนิด เช่น พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน กล่องโฟมบรรจุอาหาร รวมถึงในอนาคตจะต้องผลักดันให้เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก เพื่อบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้สัดส่วนการใช้ถุงพลาสติกในประเทศไทย มีทั้งสิ้น 45,000 ล้านใบต่อปี โดย 40 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดมาจากตลาดสด