สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ยอดการค้าชายแดนไทยวูบกว่า 80,000 ล้านบาท

นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ทำให้มีการปิดด่านชายแดนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อมูลค่ายอดค้าชายแดนทุกด้าน ทั้งพม่า, สปป.ลาว และกัมพูชา จากยอดการค้ารวมเฉลี่ยประมาณ 800,000 ล้านบาท ตอนนี้ได้รับความเสียหายไปแล้วกว่า 80,000 ล้านบาท
        
ทั้งนี้ต้องการให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการเปิดจุดผ่านแดนกับประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องปิดไปชั่วคราว ทั้งหมด 25 แห่ง เพื่อให้กลับมาค้าขายได้ พร้อมเตรียมยื่นหนังสือถึงศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค หรือ ศปก. ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธาน ให้พิจารณาเปิดด่านใช้ขนส่งสินค้า โดยจะทำแผนประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างรัดกุม