สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

23 พ.ย.นี้ เคาะราคาประกันรายได้ข้าวงวด 3

นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย ในฐานะคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายนนี้ จะมีการเคาะราคาประกันราคาข้าวในงวดที่ 3 สำหรับชาวนาที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 16-22 พฤศจิกายน 63 ยืนยันว่าการคำนวณประกันรายได้ข้าวทั้ง 5 ชนิด มีหลักการอ้างอิงที่กำหนดค่าเฉลี่ยถูกต้องชัดเจน ไม่ใช่การสุ่มตัวเลขขึ้นมาแน่นอน

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ระบุว่าค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับงบประมาณที่จะนำมาจ่ายชดเชยราคาข้าว เนื่องจากหากเทียบจากราคาประกันพบว่ารัฐบาลต้องชดเชยค่อนข้างสูง เช่น ข้าวหอมมะลิ จะได้รับเงินชดเชยเฉลี่ยเกือบตันละ 3,000 บาท จากราคาประกัน 15,000 บาท ซึ่งหากกรอบวงเงินใหม่ยังไม่เข้าคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เงินที่จะจ่ายให้กับชาวนาก็จะจ่ายไม่ได้

ด้าน นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รักษาการอธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่าการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวใน 2 งวดแรกนั้น มีเพียงพอ ส่วนงบประมาณที่จะขอเพิ่มเติมเป็นราว 48,000 ล้านบาทนั้น จะส่งเข้าที่ประชุมคณะ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในวันที่ 24 พฤศจิกายนนี้ มั่นใจการจ่ายเงินจะไม่สะดุดแน่นอน พร้อมกันนี้ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภคข้าวเหนียว หลังสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกเหนียวมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง กระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเป็นอย่างมาก โดยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายในการรับซื้อและจัดกิจกรรมรณรงค์กระตุ้นการบริโภคข้าวเหนียว ตามห้างสรรพสินค้า ตั้งเป้ากระตุ้นให้ราคาข้าวเหนียวปรับเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม