สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ป่อเต็กตึ๊งมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยหนาวทางภาคเหนือ

นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและคณะ ลงพื้นที่มอบผ้าห่มและถุงยังชีพซึ่งภายในมีเครื่องอุปโภคบริโภครวม 2,800 ชุด ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารหลายตำบลในจังหวัดเชียงราย และอีก 3,000 ชุด ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐคอยประสานงานและร่วมส่งมอบสิ่งของด้วย

โดยโครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ทางมูลนิธิฯ มีกำหนดการลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือตามถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวม 43 จังหวัด และยังมีโครงการจัดส่งทีมแพทย์ไปตรวจรักษาโรค แจกจ่ายยาและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดสร้างและมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร 8 หลัง และถังบรรจุน้ำ เพื่อการบริโภค 28 ถัง เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับชาวบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี