สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563

เริ่มกันที่เรื่องพลังงานทางเลือกกันก่อน ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ก็มีการจัดนิทรรศการ "พลังงานไฟฟ้า พลังชีวิต" ขึ้นภายในงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักด้านพลังงานสะอาด รวมไปถึงการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 

โดย นางอรรชกา สีบุญเรือง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานฯ บอกว่าต้องการสื่อสารไปยังประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของพลังงานสะอาดที่กำลังจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานทางเลือกต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์, ขยะ, ชีวมวล, ก๊าซชีวภาพ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพว่าจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไร เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร ซึ่งก็ไม่ได้มีแค่นิทรรศการเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีกิจกรรมการประดิษฐ์, เกมสร้างเมืองอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงการหาคำตอบว่าหากไม่มีพลังงานไฟฟ้าแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วย

ขณะที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ก็คัดสรรกิจกรรมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนสนใจไปจัดแสดง เช่น การเจาะนวัตกรรมเกมที่พัฒนากลายเป็นการแข่งขันกีฬาอี-สปอร์ต, เรื่องของบอร์ดเกมส์, การจำลองชีวิตบนดาวอังคาร หลายกิจกรรมมีทั้งการให้ความรู้ ประกวดแข่งขัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ พัฒนาความคิดและนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้

ซึ่งงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ก็ยังจัดขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ ที่อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี