ข่าวภาคค่ำ

ก.คมนาคม เผยหยุดยาว 4 วัน รถเดินทางเข้า-ออก กทม.11 ล้านคัน

กระทรวงคมนาคม เผย วันหยุดยาวต่อเนื่อง 4 วัน มีรถเข้าออก กรุงเทพมหานครแล้ว 11 ล้านคัน ขณะที่ บขส. เตรียมรถโดยสารขากลับ 6,000 เที่ยว รองรับประชาชนเดินทาง มั่นใจไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

กระทรวงคมนาคม รายงานการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดยาว 19-22 พฤศจิกายน 2563 พบมีปริมาณรถเข้า-ออก กรุงเทพมหานครแล้ว 11 ล้านคัน ขณะเดียวกันมีการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายของกระทรวงคมนาคมแล้ว จำนวน 332 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 63 คน บาดเจ็บ 336 คน สาเหตุหลัก คือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยบริเวณทางตรงเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด

สำหรับผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะมีมากกว่า 8 ล้านคน สูงกว่าประมาณการ 3.54% โดยบริษัท ขนส่ง หรือ บขส. เตรียมรถโดยสารเที่ยวกลับให้บริการประชาชน ช่วงวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 6,000 เที่ยว รองรับผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ 3 แห่ง ได้กว่า 100,000 คน