7HDร้อนออนไลน์

ทส.ลุยแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน จัดระเบียบการเผา

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วงวันหยุดยาว มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน

โดยนายวราวุธ ได้ลงพื้นที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย) มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันให้กับส่วนราชการต่างๆ พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเรื่องการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างมาก ไม่ว่าจะเรื่องของการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ตระหนักถึงปัญหาฝุ่น PM2.5 เน้นการมีส่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ลดการสร้างปัญหากับพี่น้องประชาชน จัดระเบียบการเผา ลดเชื้อเพลิงในการเกิดไฟป่า รวมถึงมาตรการ “ชิงเก็บ” เก็บในที่นี้หมายถึงการบริหารเชื้อเพลิง การเก็บเอาต้นไม้ใบไม้ที่ร่วงลงดินแล้ว แปรสภาพเป็นสินค้าที่สามารถขายได้ ถ้าทุกจังหวัดในภาคเหนือสามารถที่จะรวบรวมเอาวัสดุเหลือใช้ เศษใบไม้  เศษเชื้อเพลิงเหล่านี้ไปบริหารจัดการขายได้แล้ว จะเกิดรายได้กับประชาชนอย่างมหาศาล และจะทำให้โอกาสในการที่จะเกิดไฟป่าน้อยลงไปตามลำดับ

พร้อมกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกาลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เยี่ยมชมกิจกรรมการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชุมชนเครือข่ายการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน รวมถึงเดินทางมายังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิงที่ 3 (ทุ่งกิ๊ก) อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเชื้อเพลิงและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า พร้อมเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา

ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันเดินรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว โดยได้มอบถุงผ้าพร้อมกับปิ่นโตให้กับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าในตลาด รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไปด้วย