7HDร้อนออนไลน์

ปักหลักชุมนุมอักษะ คนทยอยเข้าร่วมต่อเนื่อง

เวลา 19.30 น. วันนี้ ( 22 พ.ย. 63 ) บรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงก้าวหน้าร่วมกับภาคีนักศึกษาศาลายา ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องที่ถนนอักษะ โดยแกนนำและตัวแทนกลุ่มต่างๆสลับกันขึ้นปราศรัยตั้งแต่เวลา 18.00 น. ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการโจมตีรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมถึงข้อเรียกร้องต่างๆที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องมาโดยตลอด รวมทั้งการประนามตำรวจที่ใช้ความรุนแรงสกัดผู้ชุมนุม และประกาศว่าจะเอาคืนอย่างสาสม

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/22/5fba609e28bfd1.54836512.jpg

ขณะเดียวกันยังมีคนทยอยเข้าร่วมชุมนุมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ์ดชายหญิงคอยคัดกรองตรวจค้นกระเป๋าก่อนเข้าไปในงาน ทั้งนี้ผู้ชุมนุมแจ้งจัดการชุมนุมต่อเจ้าหน้าที่ว่าจะจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันนี้ จนถึงเวลา 03.00 น. วันที่ 23 พ.ย. 63 ซึ่งขณะนี้การชุมนุมยังคงดำเนินไปอย่างปกติ

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/22/5fba60809daab0.51617935.jpg

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2020/11/22/5fba608c6b2346.19510336.jpg