ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเยี่ยมประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายหลังทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา

เวลา 19.18 น. วานนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินจากประตูศาลแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ภายหลังเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ จากนั้น ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ พระราชทานอาหารแก่ช้าง ซึ่งวังช้างอยุธยาแลเพนียด ได้นำช้าง 10 เชือก แต่งตัวด้วยเครื่องคชาภรณ์สีเหลือง และแสดงท่าหมอบ ชูงวงขึ้น และเปล่งเสียงร้องกึกก้อง เพื่อเป็นการถวายความเคารพ และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

สำหรับราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จมาจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ โดยต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลือง โบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพสกนิกร เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินผ่าน ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ถวายพระพรอย่างกึกก้อง โดยทรงแย้มพระสรวล โบกพระหัตถ์ และมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร ผู้สูงอายุ เยาวชน และกลุ่มผู้แทนประชาชนจากหมู่บ้านต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางกว่า 800 เมตร ในการนี้ ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน พวงมาลัย และสิ่งของ โดยเงินที่ราษฎรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงนำไปพระราชทานช่วยเหลือราษฎรทั่วประเทศที่ประสบภัยพิบัติในโอกาสต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับหน่วยแพทย์สาธารณสุขในพื้นที่ไปให้บริการตรวจสุขภาพ และให้บริการด้านทันตกรรม รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ถูกสุขอนามัย พระราชทานเลี้ยงแก่ราษฎรในพื้นที่จุดพักคอยก่อนเข้าพื้นที่รับเสด็จ จำนวน 4 จุด ได้แก่ ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด วัดวรเชษฐ์ วัดท่าการ้อง และบริเวณจุดคัดกรองด้านข้างศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ยังความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด