ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยสากล พุทธศักราช 2560

เวลา 17.28 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุด้านใต้ วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานเพลิงศพ นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง ดนตรีไทย-สากล พุทธศักราช 2560 ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 สิริอายุได้ 82 ปี

นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ เกิดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2481 ที่อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นบุตรของนายอารี และนางบุญรอด พึ่งธรรมจิตต์ ได้ฝึกเล่นดนตรีในวงโยธวาทิตของโรงเรียนประจำจังหวัดนราธิวาส และมาศึกษาต่อที่โรงเรียนสันติราษฎร์บำรุง จนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยการธนบุรี เริ่มชีวิตการทำงานที่ธนาคารออมสิน ต่อมาเข้ารับราชการที่กรมศิลปากร ในตำแหน่งนักวิชาการสาขาละครและดนตรี สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ นายพิมพ์ปฏิภาณ เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียบเรียงเสียงประสาน โดยมีความสนใจด้านดนตรีตั้งแต่ยังเด็ก ได้ฝึกเล่นดนตรี และศึกษากับครูผู้สอนต่าง ๆ เช่น นายอาวุธ เมฆเรียบ และนายแมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ มีโอกาสเล่นดนตรีในงานแสดงต่าง ๆ รวมทั้งมีความสามารถในการนำภาษามลายู หรือ ยาวี ไปประยุกต์ใช้แต่งเพลง และเรียบเรียงเสียงประสาน โดยใช้วิธีการสร้างแนวทำนองให้สอดคล้องกับคำร้อง เนื้อหา และความหมายของเพลง รวมทั้งใช้เทคนิคแบบดนตรีสากล มีผลงานเพลงที่ได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคำ เสาอากาศทองคำ และรางวัลเกียรติยศเป็นจำนวนมาก ผลงานที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก อาทิ เพลงโชคดีที่มีในหลวง, เพลงแม่สาย, เพลงเทพธิดาดอย, และเพลงพะวงรัก 

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด