ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ และทรงยกฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถ วัดบรรพตสุทธาราม จังหวัดพิจิตร

เวลา 16.37 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังวัดบรรพตสุทธาราม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ และทรงยกฉัตรเหนือพระประธานประจำอุโบสถ ซึ่งพระครูสมุห์วัชระ ภัททธัมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั้้งชาวไทยและต่างชาติ ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบสังฆกรรม โดยแล้วเสร็จในปี 2562 ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานยิ้มรับฟ้า จําลองมาจากวัดระฆังโฆสิตาราม ขนาดหน้าตัก 108 นิ้ว และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาตให้เชิญอักษรพระนาม ออป และพุทธศาสนสุภาษิต ว่า สุขา สังฆัสสะ สามัคคี แปลว่า ความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ ก่อให้เกิดความสุข ประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถทั้ง 2 ด้าน กับประทานพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุบนยอดพระเกศพระประธาน

วัดบรรพตสุทธาราม เดิมชื่อวัดวังเรือน เป็นวัดราษฏร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเป็นวัดเมื่อปี 2468 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2560 พื้นที่วัดมีลักษณะเป็นเนินเขา มีปูชนียวัตถุสำคัญ คือ รอยพระพุทธบาทจำลอง ตั้งอยู่บนยอดเขาวังเรือน พระพุทธรูปปูนปั้นหลวงพ่อขาว, พระพุทธชินราชจำลอง พระประธานประจำหอสวดมนต์, รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปัจจุบันมี พระครูพิสัยสุวรรณบรรพต ขัน อัตตทันโต เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 4 โดยมีพระภิกษุจำพรรษา 3 รูป สามเณร 1 รูป

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ซึ่งโปรดให้ไปตรวจรักษาโรคต่าง ๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ มีผู้ไปขอรับบริการจำนวน 31 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้ทรงรับคนไข้ไว้ในพระอนุเคราะห์ 2 ราย และทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด