สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร ตำบลวัดขวาง ไม่เสร็จตามสัญญา

คอลัมน์หมายเลข 7 มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบ 2 โครงการเกี่ยวกับแม่น้ำใน 2 จังหวัด ติดตามจาก คุณสมโภชน์ โตรักษา