7 สีช่วยชาวบ้าน

เผยผลสำรวจ คนกรุงฯ อยากได้อุโมงค์ทางเดินลอดถนน มากที่สุด

มาดูผลสำรวจความคิดเห็นของชาว กทม. เกี่ยวกับรูปแบบทางข้ามถนนที่อยากได้ เพื่อฝากให้ผู้บริหารเมืองนำไปคิดต่อยอด และเพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของประชาชน

ซึ่งผลสำรวจในครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นหลังทีมข่าว 7HD "ตีตรงจุด" ได้ทำรายงานพิเศษ เรื่อง ทางราบ ทางลอย ทางรอด ข้ามถนนแบบไหนดี ออกอากาศทางรายการ ห้องข่าวภาคเที่ยง โดยได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงต้นทุนการก่อสร้างระหว่างทางม้าลาย สะพานลอย และอุโมงค์ทางเดินลอดถนน รวมถึงชี้ให้เห็นข้อดี-ข้อเสียของทางข้ามแต่ละรูปแบบไว้ เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา และเริ่มทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ กว่า 1,000 คน ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ Ch7HD News ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 เดือน ปรากฏว่า ผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่ร้อยละ 47 ต้องการข้ามถนนโดยใช้อุโมงค์ทางเดิน รองลงมาคือ ทางม้าลาย ร้อยละ 29 และสะพานลอย ร้อยละ 24 ซึ่งถือเป็นการสำรวจความคิดเห็นผู้ชมข่าว 7HD ในประเด็นข่าวต่าง ๆ เป็นครั้งแรก และเพื่อฝากไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อมูลไปปรับใช้ให้ตรงตามความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอีกด้วยว่า กทม.จะเปิดใช้อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราชอีก 2 แห่ง ภายในปลายปีหน้าด้วย