เกาะกระแสออนไลน์

แนะนำขึ้นทะเบียนเกษตกร ย้ำไม่มีหมดเขต! รายใหม่ยื่นแบบได้ที่ผู้นําชุมชน

ยังขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตลอด เตือน! หากไม่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกัน เกิน 3 ปี จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรมประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความประชาสัมพันธ์ใหัเกษตรกรที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ไปขึ้นทะเบียน เพราะยังสามารถดำเนินการได้ ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้ตลอด ไม่มีหมดเขต โดยแจ้งปลูกทุกพืช ทุกรอบการผลิต

-ส่วนรายใหม่ แปลงใหม่ /รายเดิม แปลงใหม่ ยื่นแบบได้ที่ผู้นําชุมชน
-รายเดิม แปลงเดิม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook

อย่างไรก็ตามการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสําหรับโครงการต่างๆ ขึ้นอยู่กับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของแต่ละพืช

หากเกษตรกรไม่มีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรติดต่อกัน เกิน 3 ปีจะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรทันที เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลัง สําหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ 23 มิ.ย. 60

ทั้งนี้ สามารถเข้าตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน ว่าเราขึ้นทะเบียนเกษตรหรือยังที่ http://farmer.doae.go.th/ กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน หรือ โทร. 0 2955 1640 และ 0 2579 3926เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก แฟนเพจ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กรมประชาสัมพันธ์