ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : สวัสดิการคนไทย รัฐแบกหลังแอ่นหรือยัง

วันนี้ติดตามซีรีส์สวัสดิการที่คนไทยมี และสวัสดิการที่รับอยู่จะเหมือนหรือต่างกัน รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อคุ้มครองคนไทยกว่า 66 ล้านคนมากเพียงใด...