ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : น้ำท่วมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเอกชนส่งมอบงานไม่ทัน

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โครงการนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบเดือนสิงหาคม ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียนที่สงสัยว่า เหตุใดดินที่ขุดลอกจากแม่น้ำพิจิตรจึงวางกองไว้ ไม่มีการปรับแต่งให้เรียบร้อยสวยงาม ได้รับคำชี้แจงจากนายช่างผู้คุมงานว่า การขุดลอกดินในแม่น้ำพิจิตรยังดำเนินการไม่เสร็จโครงการนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ทำสัญญาเดียวจ้างเอกชนจากจังหวัดศรีสะเกษให้ก่อสร้าง เริ่มงาน 23 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 28 ธันวาคมปีนี้ค่าจ้างกว่า 31.7 ล้านบาท เป็นอีกโครงการที่ใช้แก้ปัญหาแม่น้ำพิจิตร ที่รับน้ำที่ไหลผ่านจากประตูระบายน้ำดงเศรษฐี งานโครงการนี้มีทั้งปรับปรุงประตูระบายน้ำ เรียงหินที่หน้าและท้ายประตูระบายน้ำ

ขณะที่ อดีตผู้ว่า สตง.ตั้งข้อสังเกตงานโครงการนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 จัดทำ เป็นสัญญาเดียว ต่างจากโครงการอาคารบังคับน้ำบางคลานที่แยกเป็น 2 สัญญา รวมใช้งบกว่า 36 ล้านบาท

ล่าสุด 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. กลับไปติดตามความคืบหน้าโครงการนี้ พบคนงานกำลังทำงานส่วนที่ไม่ถูกน้ำท่วมขัง ทั้งด้านหน้าและหลังประตูระบายน้ำ หลังหยุดทำงานช่วงฝนตกหนักเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยนายช่างโยธาปฏิบัติงานผู้คุมงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ยืนยันเอกชนทำหนังสือขอหยุดงาน เพราะฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

จากข้อมูลดังกล่าวและหลักฐานที่ปรากฏ นั่นหมายความว่าโครงการนี้เอกชนส่งมอบไม่ทันตามสัญญา

งานโครงการนี้ที่ยังเหลือ ทั้งขุดลอกแม่น้ำ เรียงหินด้านหน้าและหลังประตูระบายน้ำจะแล้วเสร็จเมื่อใด รวมทั้งข้อคิดอดีตผู้ว่า สตง. เกี่ยวกับการขยายเวลา ซึ่งมีผลต่อค่าปรับเป็นเช่นไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7