ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 23 พ.ย.63

อิทธิพลของลมหนาวที่แผ่ลงมา จะทำให้มีฝนตกในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิถึงจะลดลง ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ลมหนาวระลอกใหม่ที่แผ่ลงมาปกคลุมตอนบนของไทย ทำให้ระยะแรกจะมีฝนเกิดขึ้นก่อน บริเวณภาคอีสานตอนล่าง ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จากนั้นตอนบนอุณหภูมิลดลงเล็กน้อย อากาศจะเย็นลง ขณะที่มรสุมกำลังแรงที่ปกคลุมภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง ประชาชนต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

ส่วนค่าฝุ่นละออง ช่วงนี้ส่วนมากอยู่ในเกณ์ปานกลาง ถึงดี เป็นสีเหลือง และเขียว ทั้งที่กรุงเทพมหานคร ราชบุรี ตาก เชียงราย นครราชสีมา และอุบลราชธานี

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ เช้า ๆ อากาศเย็นกับมีฝน 20% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด 7-16 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน เช้า ๆ อากาศเย็น อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส ยอดภูเย็นถึงหนาว 7-16 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 20% ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 60% ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ฝั่งอ่าวไทย จุดไหนมีฝน คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีเมฆเป็นส่วนมาก และมีฝน 10% ของพื้นที่