ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดกาญจนบุรี

เวลา 14.41 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจบุรี ทรงติดตามการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับชาวจังหวัดกาญจนบุรี และใกล้เคียง ของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดกาญจนบุรี ที่ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม เพื่อให้การตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงโปรดให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ไปเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วย สำหรับนำไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดโรค นอกจากนี้ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ไปให้คำปรึกษา แนะนำการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของประชาชน ให้ความรู้ด้านโรคสัตว์ และการติดต่อของโรคที่อาจติดสู่คน โดยวันนี้มีผู้มารับบริการ 178 คน โรคที่พบมาก คือ โรคระบบประสาท, ระบบไหลเวียนโลหิต, ระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ มีประชาชนมาขอรับคำปรึกษาการเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง และการปศุสัตว์ 34 คน

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า ที่ทรงรับเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ 6 คน ซึ่งป่วยด้วยโรคผนังหน้าท้องแยกแต่กำเนิด, โรคมะเร็งโพรงจมูกระยะแพร่กระจาย, โรคหูดหงอนไก่, โรคกระดูกนิ้วเท้าขวาอักเสบ, โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก และโรคมะเร็งช่องคลอด โดยโปรดให้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมพระราชทานเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้น พร้อมกันนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ถวายรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งต่างได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง

ต่อจากนั้น พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้แทนเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดน ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมกับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการ, เข็มเครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว. และโล่ แก่ผู้แทนกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร

ก่อนเสด็จกลับ มีพระดำรัสกับสมาชิก และอาสาสมัคร พอ.สว. จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสุนัข ซึ่งจำเป็นจะต้องฉีดยา เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด