ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดยะลา

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดยะลา หลังจากเปิดการเรียนการสอน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง โดยมีครู 31 คน นักเรียน 271 คน ที่ผ่านมา นักเรียนมีผลการสอบโอเนต สูงขึ้นในวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ส่วนรายวิชาอื่น มีความสอดคล้องกับผลการประเมินระดับชาติ นอกจากนี้ ได้ติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุนพระราชทาน และให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในโรงเรียน รวมทั้ง ชื่นชมผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ โดยเฉพาะมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบาละ อำเภอกาบัง รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน และผลการเรียนของนักเรียนทุนพระราชทาน โรงเรียนบ้านบาละ มีครูและบุคลากร 55 คน นักเรียน 558 คน นักเรียนทุนพระราชทาน ได้จบการศึกษาและศึกษาต่อที่โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และโรงเรียนสตรียะลา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดำเนินการเรียนผ่าน DL-TV และมารับใบงานสัปดาห์ละครั้ง และก่อนเปิดภาคเรียน มีการประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ปกครองและนักเรียน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด