เกาะกระแสออนไลน์

รอฟังข่าวดี! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จ่อขยายเติมเงินพิเศษ ของขวัญปีใหม่ 2564

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  14 ล้านคน เตรียมฟังข่าวดี!  กระทรวงการคลัง จ่อขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เติมเงินพิเศษ 500 บาท ต่อเนื่อง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564

หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ "โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าจำเป็น 500 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมา จนถึงธันวาคม 2563 นี้ ซึ่งเป็นการเติมเงินเพิ่มให้ชั่วคราว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พ.ย.63 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอครม.พิจารณาขยายมาตรการเติมเงินพิเศษ 500 บาทต่อไปอีก (จากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2563) เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้จับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาล โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวออกมาอีกครั้งเร็วๆนี้

สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปัจจุบันสามารถใช้ได้ทั้งหมด 5 สิทธิ/เดือน ดังนี้

1.วงเงินซื้อสินค้ากับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลเพิ่มให้พิเศษจากเดิมคนละ 200-300 บาท ได้เป็นคนละ 700-800 บาท (ตามเกณฑ์รายได้)

2.วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาท

3.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม คนละ 45 บาท (3 เดือนใช้ได้ 1 ครั้ง)

4.เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ครัวเรือนละ 230 บาท กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบัน แต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิได้ในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

5.เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ครัวเรือนละ 100 บาท (ต้องใช้ไม่เกณฑ์ที่กำหนด) หากใช้เกินเกณฑ์ จะต้องจ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์