ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตีตรงจุด : เจาะชนชั้นสุขภาพสามระบบงบบาน

เกิดเป็นคนไทยมีโอกาสรับบริการจากสวัสดิการของรัฐ รวมถึงยามเจ็บป่วย ตีตรงจุดวันนี้ เจาะชนชั้นสุขภาพให้เห็นชัดๆ มีจุดแตกต่าง จุดควรแก้ไขหรือไม่..