ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : น้ำท่วมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร เอกชนส่งมอบงานไม่ทัน ตอนที่ 2

“โครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร ตำบลวัดขวาง เอกชนก่อสร้างไม่เสร็จ 28 ธ.ค. 2563 ขอขยายเวลาส่งมอบงานต้นปีหน้า”

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำสัญญาเดียวจ้างเอกชนจากจังหวัดศรีสะเกษ ให้ก่อสร้าง เริ่มงาน 23 เมษายน 2563 สิ้นสุดสัญญา 28 ธันวาคมปีนี้ ค่าจ้างกว่า 31.7 ล้านบาท เป็นอีกโครงการที่ใช้แก้ปัญหาแม่น้ำพิจิตร โดยรับน้ำที่ไหลผ่านจากประตูระบายน้ำดงเศรษฐี งานโครงการนี้มีทั้งปรับปรุงประตูระบายน้ำ เรียงหินที่หน้าและท้ายประตูระบายน้ำ น่าสังเกตว่างานก่อสร้างโครงการนี้มีการให้ช่วงงานกัน

โครงการนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้เดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียนสงสัยว่าทำไมดินที่ขุดลอกจากแม่น้ำพิจิตร จึงไม่มีการปรับแต่งให้เรียบร้อยเหมือนโครงการอื่นๆ ซึ่งนายช่างผู้คุมงาน ชี้แจงว่าการขุดลอกดินในแม่น้ำพิจิตร 14 กิโลเมตร ยังดำเนินการไม่เสร็จ ขุดลอกไปแล้ว 10 กิโลเมตร ฝนตกหนักจึงหยุดงาน

ล่าสุด 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. กลับไปติดตามงานก่อสร้างโครงการนี้ หลังได้รับข้อมูลว่ามีการหยุดงานช่วงที่ฝนตกหนักเดือนตุลาคม พบคนงานกำลังก่อสร้างงานส่วนที่ไม่ถูกน้ำท่วม ทั้งด้านหน้าและหลังประตูระบายน้ำ ได้รับคำยืนยันจากนายช่างผู้คุมงาน ว่าจากสาเหตุนี้เอกชนคู่สัญญาทำหนังสือขอหยุดงาน เนื่องจาก 28 ธันวาคมนี้ คงส่งมอบงานไม่ทัน ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ให้ข้อคิดการต่อสัญญาให้เอกชนคู่สัญญา ควรขยายเวลาให้เฉพาะงานส่วนที่ทำไม่ได้เพราะถูกน้ำท่วม

คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามโครงการนี้จนกว่าเอกชนส่งมอบงาน มีการตรวจรับ และเปิดใช้งาน เพราะนี่คือ เงินของแผ่นดิน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7