ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า ณ วัดช่องแค หลวงพ่อพรหม จังหวัดนครสวรรค์

เวลา 17.41 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 6, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ เมื่อทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ วัดช่องแค หลวงพ่อพรหม

เวลา 18.30 น. เสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดช่องแค หลวงพ่อพรหม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าป่า เพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนในการทำนุบำรุงวัด ซึ่งเป็นพุทธสถานที่ชาวตาคลีเคารพเลื่อมใส วัดช่องแค หลวงพ่อพรหม สร้างขึ้นประมาณปี 2458 เดิมชื่อ วัดหัวเขาช่องแค สังกัดมหานิกาย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2476 ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูป ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ประธานอุโบสถ แล้วเสด็จออกจากอุโบสถไปยังพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีลจบ ทรงกล่าว "คำถวายผ้าป่า" พระครูนิวัฐปัญญากร สมศักดิ์ ปัญญาสิริ เจ้าอาวาสพิจารณาผ้าป่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เจ้าอาวาสวัดช่องแค หลวงพ่อพรหม ถวายรูปหล่อหลวงพ่อพรหมเนื้อสัมฤทธิ์, แหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำและเหรียญหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายแหวนหลวงพ่อพรหมเนื้อทองคำ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประเพณีการทอดผ้าป่ามีมาแต่ครั้งพุทธกาล ในขณะที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมิได้ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับผ้าจีวรจากชาวบ้าน ทรงอนุญาตให้เที่ยวแสวงหา "ผ้าบังสุกุล" คือ "ผ้าที่เปื้อนฝุ่น" หรือผ้าห่อศพตามป่าช้า มาซักฟอกทำความสะอาด ทำเป็นสังฆาฏิ จีวร หรือสบง ต่อมาชาวบ้านปรารถนาจะบำเพ็ญกุศลให้ต้องตามพระพุทธานุญาต จึงจัดผ้าที่สมควรไปทอดทิ้งตามที่ต่าง ๆ โดยการถวายผ้าป่าเป็นการกุศลที่ไม่เกี่ยวข้องกับวินัยของพระ ไม่มีกำหนดเวลาเหมือนกฐิน ส่วนใหญ่นิยมทอดหลังจากออกพรรษาแล้ว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด