สนามข่าว 7 สี

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เปิดศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดงานครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปนา พร้อมทั้งเปิดศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ครบวงจร

เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ภายใต้แนวคิด Smart health With Sport & Exercise : สุขภาพดีด้วยกีฬาและการออกกำลังกาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท โสภณ กิตติศุภกร รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในโอกาสนี้ได้มีพิธีเปิดอาคารศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกกำลังกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาและประชาชน ซึ่งให้บริการตรวจประเมินป้องกันรักษาและฟื้นฟูเฉพาะด้านเวชศาสตร์การกีฬา ให้กับผู้ที่บาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ให้สามารถกลับไปเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้อย่างรวดเร็ว โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนและนักกีฬามีสุขภาพที่ดี