เกาะกระแสออนไลน์

ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบ 2 กว่า 6 แสนราย วันนี้

ธ.ก.ส. จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีบัญชี 63/64 รอบ 2 ให้เกษตรกรแล้ววันนี้ เก็บเกี่ยวในช่วง 9-14 พ.ย.63 กว่า 6 แสนราย ที่เหลือรอ ครม.อนุมัติงบฯ เพิ่มเติม

เพจ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เแจ้งข่าวหลัง นายกษาปณ์  เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เผยตามมติครม.เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64  ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินชดเชยส่วนต่างฯให้แก่เกษตรกรในงวดที่ 1 ไปแล้วจำนวน 786,219 ครัวเรือน
   
ส่วนการจ่ายเงินในงวดที่ 2  ซึ่งเดิมกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563  แต่เนื่องจากสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกแต่ละชนิดในปีนี้ลดต่ำกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ส่งผลให้เงินชดเชยส่วนต่างฯ ไม่เพียงพอให้ในงวดที่ 2 ได้ทั้งหมด  ธ.ก.ส. ได้มีการหารือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์อย่างใกล้ชิด

โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  ได้มีมติให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชย ส่วนต่างฯ งวดที่ 2 ให้กับเกษตรกรตามวันเก็บเกี่ยวที่เกษตรกรระบุไว้ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับ กรมส่งเสริมการเกษตร คือตั้งแต่วันที่ 9 - 14 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 636,118 ราย วงเงิน 5,684 ล้านบาท ตามงบประมาณ ที่เหลือ ในวันที่  25 พฤศจิกายน 2563 (วันนี้)     

ส่วนสำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในวันที่ 15 พ.ย. 63 และเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินชดเชยส่วนต่างในงวดที่ 3 ซึ่งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 ได้ประกาศราคากลาง ณ 23 พฤศจิกายน 2563  และกำหนดชดเชยส่วนต่างราคาประกันไปแล้วคือ

-ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,059 บาท 
-ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,281 บาท
-ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,036 บาท
-ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,055 บาท
-ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 996 บาท

ซึ่งมีอีกจำนวน 1,497,508 ราย วงเงิน 12,900 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) แล้ว ซึ่งเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบ  ธ.ก.ส. จะเร่งโอนเงินให้แก่เกษตรกรโดยเร็วต่อไป

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ , thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง